Info

Info

De Willem Alexanderschool is een Protestant Christelijke school. Onze school staat op een mooie, ruime plek aan de rand van het bos. Vanuit onze school kijk je uit richting de Brekeld en het Hertenkamp. We hebben om en nabij de 200 leerlingen en werken in 9 groepen. Onze school werkt m.i.v. schooljaar 2021-2022 volgens het continurooster:

Lestijden:

Maandag                                  8:30 uur – 14:30 uur *    

Dinsdag                                    8:30 uur - 14:30 uur       

Woensdag                                8:30 uur - 12:15 uur       

Donderdag                               8:30 uur - 14:30 uur       

Vrijdag                                     8:30 uur - 14:30 uur *    

 

* Groep 1 is op maandagmiddag en vrijdagmiddag om 12:00 uur vrij.

* Groep 2 t/m 4 heeft op vrijdagmiddag om 12:00 uur vrij.

(De instroomgroep gaat alleen ’s morgens, m.u.v. de woensdag, tot 12:00 uur naar school.

 

Pauzetijden

 

Ochtendpauze:

·         Groep 3, 5 en 6:             10:00 - 10:15 uur

·         Groep 4, 7/8 en 8:          10:15 - 10:30 uur

·         Groep 0 t/m 2               eigen pauzetijden

 

Middagpauze:

·         Eten:                             12:15 - 12:30 uur

·         Middagpauze:              12:30 - 13:00 uurDe Willem Alexanderschool geeft ieder kind een royale begeleiding bij de persoonlijke ontwikkeling, zodat het zelfbewust en vol zelfvertrouwen kan deelnemen aan de maatschappij.

Na acht jaar Willem Alexanderschool is ieder kind:
- in staat om zichzelf te waarderen en zelfbewustautonoom te handelen;
- zich bewust van zijn creatief vermogen;
- in staat samen te werken en te leren;
- gedreven en vol passie om zijn of haar doel te bereiken;
- in staat optimale resultaten te behalen op het gebied van kennis en (sociale) vaardigheden;
- in staat verantwoording te nemen voor zijn of haar leer- en ontwikkelproces.

In onze school werken we vanuit de volgende overtuiging:
- We werken vanuit de Bijbelse opdracht dat we God liefhebben en de naaste als onszelf.
- Door middel van structuur, duidelijkheid en heldere afspraken bieden we veiligheid, zodat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen.
- We werken vol passie aan de ontwikkeling van onze kernkwaliteiten (denken – voelen – willen).
- Wij zijn open en transparant.
- Het ontwikkelen van het creatief vermogen staat centraal in ons onderwijs.
- We creëren een omgeving waarin iedereen de mogelijkheid krijgt om autonoom te handelen.
- We dagen leerlingen uit om verantwoordelijkheid te nemen voor gemaakte keuzes.
- We zijn samen met ouders verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.